Warunki sprzedaży

Ydrorex s.r.l.


Strona ydrorex.co.uk jest zarządzany przez:

Ydro-Rex s.r.l.
Spółka z jedynym dyrektoremSiedziba
Via Gustavo di Valdengo, 1
13900 Biella (BI)
Włochy

Centrala operacyjna i administracyjna
Via Biella 48
13885 Salussola (BI)
Włochy

Numer VAT i kod podatkowy
02052910029

Biuro Rejestru Spółek
Monte Rosa Lakes Upper Piedmont
R.E.A.: BI-178833

Kapitał zakładowy
20.000,00 € (w pełni opłacone)


Oferta i sprzedaż produktów na naszej stronie internetowej podlega następującym Ogólnym Warunkom Sprzedaży Online.

1. ZAWARCIE UMOWY

1.1
Zamówienie przesłane przez klienta za pośrednictwem formularza zamówienia online stanowi ofertę skierowaną do Ydrorex S.r.l., mającą na celu zawarcie umowy sprzedaży, na warunkach w nim wskazanych, jak również zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży, których, wraz z elektroniczną transmisją formularza zamówienia, klient zobowiązuje się przestrzegać w swoich relacjach z Ydrorex S.r.l.
W związku z tym, przesyłając formularz zamówienia drogą elektroniczną, klient potwierdza, że zna i akceptuje te postanowienia. Ogólne warunki sprzedaży a także dalsze informacje zawsze dostępne na stronie ydrorex.co.uk i dostępne za pośrednictwem łączy.
Klient jest zobowiązany do podania numeru VAT i/lub kodu podatkowego firmy, w zależności od przypadku, podczas wypełniania danych podstawowych.
Zamówienia niekompletne i/lub zawierające błędy nie będą brane pod uwagę w celach określonych w niniejszym artykule.
1.2
Po przesłaniu zamówienia w formie elektronicznej klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawierającą szczegóły zamówienia (potwierdzenie zamówienia).
Realizacja zamówień jest uwarunkowana pełną płatnością ceny przez klienta nie później niż 10 dni roboczych otrzymanie zamówienia, jak również dostępność produktów w magazynie.
W związku z tym brak zapłaty ceny lub brak dostępności produktów w magazynie doprowadzi do automatycznego rozwiązania umowy, o czym klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, po czym nastąpi zwrot wszelkich kwot już zapłaconych przez klienta.

2. CECHY I CENY PRODUKTÓW

2.1
Charakterystyka produktów jest zgodna z przedstawioną na stronie internetowej ydrorex.co.uk i opisane w każdej karcie produktu.
Jednakże obrazy i kolory produktów oferowanych do sprzedaży online mogą nie odpowiadać rzeczywistym w wyniku wszelkich ulepszeń i wdrożeń dokonanych w międzyczasie (o których Ydrorex srl w każdym przypadku poinformuje na swojej stronie internetowej) lub w wyniku przeglądarki i monitora używanego w Internecie.
2.2
Ceny produktów mogą podlegać aktualizacji.
Ceny zawierają podatek VAT 22%.
Decydujące znaczenie mają ceny podane na stronie internetowej ydrorex.co.uk w momencie składania zamówienia.

3. KOSZTY WYSYŁKI/DOSTAWY

3.1
Koszty wysyłki są ponoszone przez klienta i są wyświetlane w koszyku / systemie płatności na stronie internetowej.
3.2
W przypadku widocznych uszkodzeń opakowania, klient jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego produktu w obecności kuriera w momencie dostawy i zażądania "odbioru z zastrzeżeniem".

4. CZAS DOSTAWY

4.1
Czas dostawy może się różnić w zależności od dostępności materiału w magazynie, konieczności zamówienia wymaganego materiału, czasu transportu i odprawy celnej.
Czas dostawy wynosi średnio od 5 do 10 dni roboczych, chyba że w karcie produktu i/lub potwierdzeniu zamówienia podano inaczej.
Ydrorex S.r.l. wyśle wszystkie zamówione towary w jednej przesyłce, gdy tylko będą one dostępne.
W przypadku, gdy klient życzy sobie częściowej realizacji zamówienia, prosimy o kontakt z naszym biurem w celu złożenia konkretnego wniosku.

5. METODY PŁATNOŚCI

5.1
Zapłaty ceny produktów i związanych z nimi kosztów wysyłki można dokonać przelewem bankowym do banku o następujących współrzędnych:
lub za pomocą karty kredytowej, usługi PayPal lub innych systemów dostępnych na stronie internetowej.
5.2
Informacje dotyczące płatności nigdy nie będą wykorzystywane przez Ydrorex S.r.l., z wyjątkiem zakończenia procedur związanych z zakupem i wydania odpowiednich zwrotów w przypadku jakichkolwiek zwrotów produktów, po skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy, lub jeśli jest to konieczne, aby zapobiec lub zgłosić policji popełnienie oszustwa na ydrorex.co.uk

6. PRAWO DO ANULOWANIA/MODYFIKACJI ZAMÓWIENIA

6.1
Jeśli użytkownik chce anulować lub zmienić zamówienie, może to zrobić w ciągu 24 godzin od zakupu, a w każdym razie przed otrzymaniem potwierdzenia wysyłki.
Aby anulować lub zmodyfikować zamówienie, należy napisać na adres ydrorex.commerciale@gmail.com podając numer referencyjny zamówienia i wszelkie inne przydatne informacje (nazwa firmy, data zamówienia) w celu jednoznacznej identyfikacji danego zamówienia.
Następnie zostanie wydane potwierdzenie anulowania/modyfikacji zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zwrotu wszelkich już zapłaconych kwot.

7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I WYMIANY TOWARÓW ODMIENNYCH

7.1
W ramach prawa do odstąpienia od umowy klient ma 14 dni roboczych na zwrot towaru, którego nie chce zatrzymać, na własny koszt. 
W przypadku zwrotu, produkty muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu, w idealnym stanie, ze wszystkimi akcesoriami i wszelkimi ostrzeżeniami.  
Niekompletne, uszkodzone lub zabrudzone przedmioty nie kwalifikują się do zwrotu kosztów.
7.2
Aby dokonać zwrotu, klient musi najpierw skontaktować się z konsultantem Ydrorex lub wysłać wiadomość e-mail na adres ydrorex.commerciale@gmail.com. 
Środek transportu, który ma zostać użyty, który różni się w zależności od produktów, może zostać przekazany, a Ydrorex zarejestruje wniosek o zwrot. 
W każdym przypadku koszty wysyłki zwrotnej są ponoszone przez klienta i nie będą zwracane. 
Zwrotu towarów należy dokonać na adres: Ydrorex srl, Via Gustavo di Valdengo 1, 13900 Biella (BI) Włochy. 
Wysyłka pozostałych towarów odbywa się na ryzyko klienta. 
Płatność za pobraniem nie będzie akceptowana.
Jeśli klient życzy sobie zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy część nie może zostać wymieniona, zostanie on dokonany w ciągu 30 dni od otrzymania zwrotu.

9. OCHRONA DANYCH

9.1
Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem tej strony jest Ewa Bernadeta Len dla Ydrorex srl, Via Gustavo di Valdengo 1, 13900 Biella (BI) Włochy.
administrator danych samodzielnie decyduje o celach i metodach przetwarzania, a także o procedurach bezpieczeństwa, które mają być stosowane w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności danych.
Niektóre dane muszą zostać obowiązkowo przekazane Ydrorex S.r.l. w celu realizacji umowy.
Każda odmowa przekazania Ydrorex S.r.l. pewnych niezbędnych danych uniemożliwi realizację głównego celu określonego gromadzenia: taka odmowa może na przykład uniemożliwić Ydrorex S.r.l. wykonanie umowy zakupu produktów zakupionych na stronie internetowej.
9.2
Ydrorex S.r.l. przechowuje dane osobowe klientów wyłącznie do użytku wewnętrznego i w pełnej zgodności z RODO.
Dane osobowe będą traktowane jako poufne i nie będą sprzedawane ani w żaden sposób ujawniane stronom trzecim w celach komercyjnych lub prywatnych. Dotyczy to również adresów e-mail, które będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania biuletynów (informacje dla klientów, oferty specjalne).
W każdym przypadku użytkownik może zażądać i uzyskać usunięcie swoich danych osobowych z naszej bazy danych, po prostu wysyłając wniosek pocztą elektroniczną a ydrorex.commerciale@gmail.com

10. PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Niniejsza umowa podlega prawu włoskiemu.
Wszelkie spory między sprzedawcą a użytkownikami/kupującymi będą rozstrzygane polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, wyłączną jurysdykcję będzie miał sąd w Biella.
pl_PLPL